Претплата на часопис

Претплата на часопис ”Рачуноводство у пракси” обухвата пакет услуга:

 

    1. Редовно месечно штампано издање часописа ”Рачуноводство у пракси”

    2. Годишњи претплатник добија сва издања штампаних бројева током године без обзира на месец уплате претплате

    3. Према потреби и ванредна издања са обрађењим најактуелнијим изменама прописа

    4. Неограничене бесплатне консултације позивом на број +381 11 2310 603 радним данима између 10-15 часова

    5. Консултације на e-mail: redakcija@racunovodstveni.rs

    6. Консултације уживо у циљу решавања комплекснијих питања у нашим просторијама. Приликом саветовања претплатика и трагања за најбољим решењем увек полазимо од тога да је наш заједнички циљ да предложено решење буде у оквирима законских и подзаконских прописа уз минимално фискално оптерећење

    7. Попусте на наше остале услуге

    8. Могућност учествовања у избору тема које ће бити обрађене у наредним бројевима, слањем предлога главном и одговорном уреднику на e-mail: savo.radovanovic@racunovodstveni.rs

    9. Обједињени систем информисања свих претплатника путем електронске поште

  10. Присуство на бесплатном саветовању за завршни годишњи рачун

ПОРУЏБЕНИЦА

Цена

Врста претплате

Означити жељену претплату

 тромесечна претплата

 

 15.400,00

 шестомесечна претплата

 

 27.500,00

 годишња претплата

 

 49.500,00

 годишња претплата 2 примерка

 

 64.800,00

 годишња претплата 3 примерка

 

 72.800,00

 годишња претплата 4 примерка

 

 88.800,00

 годишња претплата 5 примерка

 

 98.800,00

Цене претплате са урачунатим ПДВ-ом:

Подаци о поручиоцу:

Претплата се уплаћује на текући рачун:

Рачуноводствени информатор доо

205-37755-22

Комерцијална банка у Београду

Поручујем...

Десила се грешка на серверу!

Поруџбеница примљена!

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана

Претплата на часопис